Egemenliğin Kaynağına Göre Devletler

0 38

Egemenliğin kaynağına göre devletler yazımız ile sizlerleyiz.

  1. Monarşi: Tek bir kişinin egemenliğinde olan yönetim şeklidir. 2′ ye ayrılır.

Mutlak Monarşi: Tek başına padişahın yönetmesidir.

-Meşruti Monarşi: Padişah ile birlikte yönetimde meclisinde olmasıdır.

  1. Oligarşi: Bir grup, zümre ya da sınıf tarafından yapılan yönetimdir.
  2. Teokrasi: Yönetimin dini kaynaklara dayanmasıdır. Egemenliğin dinden geldiğini söyler.
  3. Cumhuriyet: Halkın egemen olduğu sistemdir. Bu yönetim şekline göre ‘ Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

HUKUKİ YAPILARINA GÖRE DEVLETLER

  1. Basit Yapılı Devletler:

– Üniter Devlet: Her şeyin tek olduğu ülkenin bölünmez bir bütün olduğu devlet türüdür. Türkiye Cumhuriyeti bir üniter devlettir.

– Bölgeli Devlet: Ülkenin bölünmez bütünlüğünü korunur. İçinde farklı halklar da vardır. Örneğin; İspanya bir bölgeli devlettir.

  1. Birleşik (Karma) Yapılı Devletler:

– Federasyon (Federal) Devlet: Sınırsız ortak amaçlar içinde ortak bir anayasa kabul edilerek kurulan devlettir. Üye devletler ayrılamazlar. Çift vatandaşlık vardır. İç işlerinde serbest dış işlerinde federal devletlere bağlıdır.

– Konfederasyon Devlet: Egemen en az iki devlet savunma ya da ekonomi amaçlı bir araya bir anlaşma ile geliyorsa konfederasyon devlettir. Üye devletler ayrılabilir. İç ve dış ilişkilerinde serbest olurlar.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.