Eğitim İle Felsefe Arasındaki İlişki

0 111

Eğitim ile felsefe arasındaki ilişki nedir? Felsefe gerçeği ele alıp irdeleyen ve varılan sonucu,  bilgileri yorumlayan, sistemleştiren bilimdir. Felsefe her alanda insana sorgulama ve sorgulayıcı düşünce şeklini entegre eder. Kişi felsefi düşünce yaklaşımıyla birçok şeye yanıt arar ve tanımlamaya çalışır. Bu şekilde çevresini daha iyi algılar ve anlamlandırır. Felsefenin eğitim alanında da eğitimcilere ve eğitilenlere birçok soru sorma yetisi kazandırır. Felsefe olmadan eğitimin olamayacağı sonucuna varılabilir. Çünkü felsefe eğitimcilere eleştirel yaklaşım kazandırdığı gibi eğitilenlere de bu tutumun kazandırılması amacı güdülür. “Nasıl eğitilmeli? Neler öğretilmeli? Eğitim neden temel ihtiyaçtır?

Eğitim İle Felsefe Arasındaki İlişki

Kimlerin eğitilmesi gerekir?” gibi soruları sorarak izlenecek yollar belirlenir ve içinde bulunan durum anlamlandırılmaya çalışılır. Felsefenin etkisi de eğitimin etkisi de insan üzerinedir. Okulların var olmasını, okulları, okulun hedeflerini, nasıl öğretildiği, ne şekilde öğretildiği gibi kısımlarda felsefi yaklaşımlar etkisi görülmektedir. Eğitimciler bir bilgiyi doğrudan vermeden önce onu nasıl vereceğini belirler. Ne şekilde vereceğini bilgiyi verirken hangi yolları izlemesi gerektiğini kafasında planlarken felsefi düşünce sisteminden yararlanır. Felsefi düşünce de eğitim gibi bireye birçok katkı sağlar, düşünmesini sağlar, eleştirel yaklaşmasını ve gerçekliği kavrayabilmesini sağlar.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.